Facebbok Plurk LINE

求才求職

求才求職 | 

新北市蘆洲區宥宥婦幼診所-誠徵麻醉科醫師

新北市蘆洲區宥宥婦幼診所-誠徵麻醉科醫師

一、招募內容:
       1.機構名稱:宥宥婦幼診所
       2.應徵職稱:婦產科麻醉醫療業務


二、徵才單位聯絡資料:
     1.聯絡電話:0918-138-989
     2.聯  絡 人:王護理長
     3.信       箱:bobson3244@gmail.com
     4. 蘆 洲 區 - 宥宥婦幼診所網址:www.asobs.com.tw

返回